Nyt etälääkärin vastaanotto -15% koodilla LAAKARI15

Reseptin uusinta, 2-3 lääkettä

Mikäli halut pyytää samalla kerralla 2-3 lääkkeen reseptin uusinnan

Valitse ”Reseptin uusinta, 2-3 lääkettä”, mikäli haluat pyytää 2-3 lääkkeen uusinnan. Lääkäri tekee päätöksen lääkereseptien uusinnasta, lääkemäärästä/kestosta aina lääketieteellisin perustein.

Reseptin uusimisen esteenä voivat olla mm. potilaan itsensä asettamat näkymärajoitukset OmaKantaan tai mikäli alkuperäinen resepti on yli 36kk vanha.

Lääkärimme eivät uusi tarpeettomia antibiootteja, huumaavia tai pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia (PKV) lääkkeitä tai muita lääkeaineita, joissa on väärinkäytön mahdollisuus. Näiden reseptien osalta suosittelemme olemaan yhteydessä omaan lääkäriin.

Ylläolevista syistä johtuen kaikkia lääkereseptejä ei voida uusia. Mikäli lääkäri ei voi uusia reseptipyyntöä maksua ei kuitenkaan palauteta, koska lääkäri käyttää aikaa asian selvittämiseen ja kirjausten tekemiseen.

Lääkärin etävastaanotto

Lääkärikäynti vain

29,80 €*