Kreatiniini + glomerulusten suodattamisnopeus (eGFR)

Kuvastaa munuaisten toimintaa.